h

De verpakkingslobby verliest een belangrijke slag in Nieuwegein

17 december 2020

De verpakkingslobby verliest een belangrijke slag in Nieuwegein

Per 1 januari raken we eindelijk die PMD zak kwijt. Vanaf dat moment kunnen plastic, metaal en drankkartons weer gewoon in de grijze container. In 2018 brak de SP fractie een lans voor de nascheiding van afval. Het afsluitende debat op 28 maart 2019 was een bloedbad en sommige partijen konden het niet laten om er alsmaar op terug te komen. Nu is de kritiek verstomd, want de SP had achteraf weer eens gelijk.

De laatste tijd zijn er reportages op TV over de voordelen
van nascheiden van plastic (metaal en drankenkartons). Er wordt gewezen naar Utrecht en Amsterdam. Maar het was de Nieuwegeinse raad die de plastic-klucht als eerste omkeerde. 

Het is vermakelijk om nu in de gemeentelijke aankondiging in
de Molenkruier woorden te vinden die destijds in het debat ten stelligste
tegengesproken werden: ‘meer gemak voor u’, ‘extra ruimte thuis’, ‘geen PMD zakken meer’. Nee, de tegenstanders van het nascheiden van afval vonden dat het ‘plastic-scheiden in de keuken’ een belangrijke opvoedingmethode zou moeten zijn om inwoners te leren om minder afval te maken. Ik denk dat het inmiddels wel doorgedrongen is hoe neerbuigend dit is.

De verpakkingsindustrie verzet zich met man en macht tegen hergebruik en statiegeld. De overheid heeft zich steeds om te tuin laten leiden met halfzachte afspraken. In de neoliberale doctrine passen geen wetten die iets anders nastreven dan winstmaximalisatie. Inmiddels is Nederland het vuilste jongetje van de klas en het laatste land in Europa dat nog talmt met statiegeld en dwingende maatregelen tegen verpakkingsafval. Daarom is het belangrijk om de burger schuld aan te praten en als ‘bron van het afval’ te zien. 

Nieuwegein kent afvalvrije scholen, waar kinderen ‘gehersenspoeld’
worden met het idee dat als je afval maar in het juiste bakje doet, het geen
afval meer is, maar een grondstof. Om maar te voorkomen dat ze leren dat
plasticverpakking de oorzaak van het probleem is en dat dit via de
verpakkingsindustrie aangepakt moet worden. Zeker de overheid zou niet mee moeten doen aan deze verwerpelijke marketing van de verpakkingsindustrie. Maar in de neoliberale doctrine ligt alle  verantwoordelijkheid bij de burger.

De heffingen op de afvalinzameling gaan nu omhoog door een extra  belasting die door de regering is ingevoerd. Maar het college kon het niet nalaten om meerdere keren te beweren dat het komt door het invoeren van nascheiding. Dat staat in schril contrast tot de bewering op de gemeentepagina: “In de scheidingsintallatie wordt meer PMD-afval gescheiden dan …”. Daarnaast hadden er voor het oude voorstel voor vele miljoenen geïnvesteerd moeten worden in extra ondergrondse containers. Met de oorspronkelijke plannen was het allemaal nog duurder geworden.

Om het probleem van de groeiende afvalberg aan te pakken moet er de komende jaren nog heel veel gebeuren. De grootste oorzaak van afval ligt buiten Nieuwegein. In verpakkingen, in apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, in onderwaardering van technisch handwerk en vastgeroeste industriële patronen. 

Ondanks dat alles zal het wel heel erg helpen als wij zelf wel het groente-, fruit- en tuinafval, textiel, papier en glas goed scheiden. Doordat het PMD (plastic, metaal en drankenkartons) nu weer met ander restafval in 1 bak mag, is dit deel van het onvermijdelijke voorscheiden aanzienlijk eenvoudiger. 

Nu nog de rekening sturen aan de werkelijke vervuiler: de verpakkingsindustrie en het grootbedrijf dat alleen dankzij grootschalige
verpakkingsverspilling het lokale midden en kleinbedrijf weg kan  concurreren.

Frank van den Heuvel

Raadslid

Lees ook:

https://nieuwegein.sp.nl/blog/alle/anoniem/2019/03/college-nieuwegein-zet-inwoners-weg-als-dreinende-kleuters-die-hun 

https://nieuwegein.sp.nl/blog/alle/anoniem/2019/11/samenwerken-is-voor-sommigen-een-ver-van-mijn-bed-show 

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier