h

Samenwerken is voor sommigen een ver van mijn bed show

8 november 2019

Samenwerken is voor sommigen een ver van mijn bed show

Ik ben er een tijdje tussenuit geweest, ik ben een tijdje uit de gemeenteraad geweest. Sinds twee maanden houd ik een zetel warm voor een van onze raadsleden die door ziekte geveld is.  Tijdelijk terug dus in de gemeenteraad. Vanavond werden wijze woorden van de heer Troost, zeer gewaardeerd ex-raadslid, aangehaald: 'Werk samen als gemeenteraad. In je eentje ben je misschien sneller maar gezamenlijk kom je verder.' Er werd instemmend geknikt door de aanwezigen. Ook door de drie fractieleden van de PvdA. Afgelopen week lieten zij echter in de media zien, met name bij monde van de heer van Esch, dat samenwerken 'een ver van mijn bed show' voor hen is. Zij verdraaiden vol overgave de feiten rondom de beslissingen die de raad heeft genomen over het scheiden van afval. Dit om collega raadsfracties in een kwaad daglicht te stellen. De afvalstoffenheffing zou puur door de nascheiding zijn verhoogd, wat echt kolder is.

Waar ging het ook al weer om?

De raad heeft enige tijd geleden besloten dat het apart inzamelen van plastic en allerlei andere afvalsoorten, inefficiënt is. Het blijkt dat nog een groot deel van het afval dat in de grijze container verdwijnt, verkeerd afval is. Mensen vinden het veel te ingewikkeld. Het college wilde de zogenaamde voorscheiding zelfs nog verder uitbreiden met bijvoorbeeld luiers en incontinentiemateriaal. Nog ingewikkelder dus.

Ondertussen is duidelijk geworden dat de zogenaamde nascheiding veel meer oplevert. Op verschillende plekken in Nederland doen ze dat al. Technisch kan er steeds meer en de opbrengst voor het milieu is echt veel, véél beter. Het plastic en andere afvalsoorten kunnen gewoon weer in de grijze container en iedereen draagt een steentje bij.

Tegenstanders van nascheiding doen nu net alsof hierdoor de kosten enorm stijgen, maar in de commissie gaf wethouder Schouten (GL) toe dat de kostenstijging eigenlijk vooral door heel andere dingen komt.

Als je op deze manier jezelf wil profileren naar de Nieuwegeinse inwoner ben je geen knip voor de neus waard als raadsfractie en zou je het schaamrood op de kaken moeten krijgen bij het luisteren naar de woorden van de heer Troost. 

Ik ben weer tijdelijk terug in de raadszaal. Maar ik kijk graag naar buiten. 

Marian Bijvoet

Raadslid

Reacties

Hoi Marian, Zet um op. Ik ben ook net aangeschoven als fractie-assistent in Woerden en geloof me dit was het eerste waar ik mee te maken kreeg We doen de komende tijd ons best maar het lijkt er veel op dat onze zetel een doorn in het oog is van andere partijen. Dat maakt het samenwerken heel complex. De niet gun factor is het grootst op links. En waar wij voor staan is niet echt doorgedrongen bij andere partijen die ook onder elkaar aan het zoeken zijn wie gun ik niets en met wie maak ik een deal. Die deal moet dan wel altijd goed uitpakken. In mijn ogen heerst er een vijandige sfeer naar de SP. Maar naar de pijpen dansen van anderen daar doen we niet aan. Wij staan voor eerlijke politiek. Het zelfde verhaal dus. Succes Marian de komende tijd.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier